2. MATERIAŁY


Zapytanie ofertowe nr 2019/09/06/1 w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020


Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik numer 4 - Wykaz dostaw

Data publikacji ogłoszenia: 06.09.2019 r.

Wynik

Data publikacji: 10.10.2019 r.


Zapytanie ofertowe nr 2019/09/09/1 w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik numer 4 - Wykaz dostaw

Data publikacji ogłoszenia: 09.09.2019 r.

Wynik

Data publikacji: 11.10.2019 r.


Zapytanie ofertowe nr 2021/12/27/1 w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna

Data publikacji ogłoszenia: 27.12.2021 r.

Wynik

Data publikacji: 05.01.2022 r.