2. MATERIAŁY


Zapytanie ofertowe nr 2023/04/28/1 - materiały niezbędne do budowy konstrukcji demonstratora urządzenia


Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Projekt umowy

Data publikacji ogłoszenia: 28.04.2023 r.


AKTUALIZACJA

Zapytanie ofertowe - przedłużenie

Informujemy, że czas na złożenie ofert został przedłużony do dnia 30.05.2023 r do godziny 15:00.

Data publikacji: 04.05.2023 r.

Zapytanie ofertowe- ZMIANA II
Wykaz zmian- KOMPLETNY

Data publikacji: 04.05.2023 r.


Pytania i odpowiedzi

Data publikacji: 08.05.2023 r.


Przedłużenie postępowania

Zapytanie ofertowe-ZMIANA III -przedłużenie
Wykaz zmian

Data publikacji: 30.05.2023 r.


Przedłużenie postępowania

Zapytanie ofertowe-ZMIANA IV -przedłużenie
Wykaz zmian

Data publikacji: 05.06.2023 r.


Pytania i odpowiedzi 2

Data publikacji: 06.06.2023 r.

Wynik

Data publikacji: 14.06.2023 r.


Zapytanie ofertowe nr 2019/09/06/1 w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020


Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik numer 4 - Wykaz dostaw

Data publikacji ogłoszenia: 06.09.2019 r.

Wynik

Data publikacji: 10.10.2019 r.


Zapytanie ofertowe nr 2019/09/09/1 w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik numer 4 - Wykaz dostaw

Data publikacji ogłoszenia: 09.09.2019 r.

Wynik

Data publikacji: 11.10.2019 r.


Zapytanie ofertowe nr 2021/12/27/1 w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna

Data publikacji ogłoszenia: 27.12.2021 r.

Wynik

Data publikacji: 05.01.2022 r.