Projekt „System monitorowania obiektów przemysłowych i infrastruktury krytycznej oparty na technologii przestrzennych czujników światłowodowych, umożliwiający ich ochronę w zakresie bezpieczeństwa fizycznego-PERYMETRIA"

Product Image

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Projekt: „System monitorowania obiektów przemysłowych i infrastruktury krytycznej oparty na technologii przestrzennych czujników światłowodowych, umożliwiający ich ochronę w zakresie bezpieczeństwa fizycznego-PERYMETRIA”

Beneficjent: IPT Plus Sp. z o. o.

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie systemu monitorowania obiektów przemysłowych opartego na technologii przestrzennych czujników światłowodowych, umożliwiający ochronę obiektów przemysłowych (w tym ochronę procesów przemysłowych) oraz infrastruktury krytycznej w zakresie bezpieczeństwa fizycznego. W celu zapewnienia pełnej ochrony system monitorowania oparty na technologii czujników światłowodowych będzie miał możliwość integracji z nadzorem wizyjnymi, tj. dronem bądź kamerą stacjonarną.


Zapytanie ofertowe dotyczące projektu


  1. Aparatura
  2. Materiały
  3. Zatrudnienia

Background Image