Projekt „Inteligentny system monitorowania parametrów środowiskowych centrów danych- DATA CENTER"

Product Image

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Projekt: „Inteligentny system monitorowania parametrów środowiskowych centrów danych- DATA CENTER”

Beneficjent: IPT Plus Sp. z o. o.

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie systemu pomiaru parametrów środowiskowych temperatury i wilgotności w Centrach Przetwarzania Danych (Data Center). System będzie dostarczał w czasie rzeczywistym precyzyjne dane o temperaturze monitorowanych urządzeń wraz z wskazaniem potencjalnej przyczyny wystąpienia anomalii. Umożliwi to na podniesienie niezawodności i bezpieczeństwa przetwarzania danych, ograniczenie zużycia energii na chłodzenie i pozostawianego śladu węglowego.


Zapytanie ofertowe dotyczące projektu


  1. Aparatura
  2. Materiały
  3. Zatrudnienia

Background Image