Projekt „Dalekozasięgowy inteligentny system światłowodowych pomiarów drgań akustycznych do pomiarów perymetrycznych”. w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Product Image

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Projekt: „Dalekozasięgowy inteligentny system światłowodowych pomiarów drgań akustycznych do pomiarów perymetrycznych”

Beneficjent: IPT Plus Sp. z o. o.

Kwota całkowita: 20 027 661,76 PLN

Kwota dofinansowana: 15 652 795,58 PLN

Cel projektu: W ramach projektu zostanie opracowane rozwiązanie technologiczne, które pozwoli na monitorowanie granic różnego rodzaju oraz na wykrywanie drgań sejsmicznych. Będzie to umożliwiało wykrycie naruszeń integralności granic na odcinku 70 km, z dokładnością do 5 m, co znacznie poprawi szczelność granic i zmniejszy koszty obsługi ich monitoringu. Drugi obszar zastosowań czujnika pozwoli na monitorowanie drgań akustycznych, co znacząco zwiększy poziom bezpieczeństwa na przykład w kopalniach.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka numer naboru 4/1.1.1/2018


Data publikacji 2020-08-06

Szacowanie dotyczące wynajmu długoterminowego aparatury do wytwarzania prototypów elementów fotonicznych i światłowodowych.

Data publikacji ogłoszenia: 01.10.2020 r.
Wykonanie audytu zewnętrznego

Data publikacji 2019-10-17

Szacowanie dotyczące wynajmu długoterminowego modułu do badań urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych.

Data publikacji 2019-09-03

Szacowanie dotyczące wynajmu długoterminowego modułu do wytwarzania preform do wyciągania światłowodów specjalnych

Data publikacji 2019-09-03

Szacowanie dotyczące wynajmu długoterminowego modułu do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych

Data publikacji 2019-08-28

Szacowanie dotyczące dostawy materiałów ekspoloatacyjnych i substratów niezbędnych do wytworzenia światłowodów.

Data publikacji 2019-08-27

Szacowanie dotyczące dostawy materiałów światłowodowych, optoelektronicznych, mechanicznych i elektronicznych.


Zapytanie ofertowe dotyczące projektu


  1. Aparatura
  2. Materiały
  3. Zatrudnienia

Background Image