Projekt „Opracowanie fotonicznego czujnika stężenia metanu” w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Product Image

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”.

Projekt: „Opracowanie fotonicznego czujnika stężenia metanu.”

Beneficjent: IPT Plus Sp. z o. o.

Kwota całkowita: 5 251 192,50 PLN

Kwota dofinansowana: 3 215 776,30 PLN

Celem projektu jest opracowanie fotonicznego czujnika stężenia metanu.

Technologią wiodącą projektu jest fotonika, ale jednocześnie w projekcie wykorzystywane będzie nanotechnologia oraz elektronika. Rezultaty projektu są odpowiedzią na trendy rynkowe i stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe w w/w gałęziach przemysłu/gospodarki.

Efektem projektu będzie opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci rozwiązania dedykowanego w szczególności na rynek chemiczny (do monitorowania procesów chemicznych) energetyczny . m.in. do monitorowania procesów produkcji i przesyłu biogazu oraz do monitorowania przecieków w instalacjach przesyłu gazu ziemnego.

funduszedlamazowsza.eu
mapadotacji.gov.pl

Szacowania dotyczące projektu


Zapytanie ofertowe dotyczące projektu


  1. Aparatura
  2. Materiały
  3. Zatrudnienia

Background Image