Projekt Projekt „Inwestycja w infrastrukturę B+R umożliwiająca świadczenie usług na rzecz innych podmiotów przez firmę IPT Plus Sp. z o.o.” w ramach Działania 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Product Image

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Projekt: „Inwestycja w infrastrukturę B+R umożliwiająca świadczenie usług na rzecz innych podmiotów przez firmę IPT Plus Sp. z o.o.”

Beneficjent: IPT Plus Sp. z o. o.

Kwota całkowita: 2 843 514, 00 PLN

Kwota dofinansowana: 1 618 260, 00 PLN

Celem projektu jest inwestycja w infrastrukturę badawczo-rozwojową polegająca na zakupie systemu pomiarowego symulującego warunki gazociągu do testowania czujników światłowodowych nowej generacji.

Główną funkcjonalnością modułu odwzorowującego warunki gazociągu jest zapewnienie możliwości testowania czujników światłowodowych, ich elementów oraz innych urządzeń w środowisku i warunkach jak najbardziej odpowiadających rzeczywistym warunkom pracy gazociągu. W efekcie realizacji projektu spółka nabędzie infrastrukturę badawczą pozwalającą na wykonywanie badań i świadczenie usług na najwyższym światowym poziomie.

rpo.lubelskie.pl
mapadotacji.gov.pl


Background Image