Projekt „Światłowodowa matryca czujnikowa do pomiarów temperatury i ciśnienia w przemyśle naftowo-gazowym” w ramach Działania 1.2 - Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Product Image

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 - Badania celowe

Projekt: „Światłowodowa matryca czujnikowa do pomiarów temperatury i ciśnienia w przemyśle naftowo-gazowym”

Beneficjent: IPT Plus Sp. z o. o.

Kwota całkowita: 3 328 531,92 PLN

Kwota dofinansowana: 2 196 533,27 PLN

Celem projektu jest stworzenie światłowodowego systemu czujników wspomagających pomiary najczęściej mierzonych wartości w przemyśle naftowo gazowym.

Do osiągnięcia celu wykorzystana będzie rodzima technologia polskich światłowodów mikrostrukturalnych, dzięki którym możliwe jest znaczne zwiększenie wpływu czynników zewnętrznych na właściwości optyczne światłowodu. Czujniki takie będą posiadały zalety takie jak: możliwość pracy w wysokich temperaturach, brak zagrożenia wybuchem poprzez całkowity brak prądu elektrycznego w obszarze pracy i niewrażliwość na zakłócenia elektromagnetyczne.

Efektem projektu będzie światłowodowy czujnik o znacznie zredukowanych czułościach krzyżowych zwiększający bezpieczeństwo i poziom kontroli instalacji przesyłowych zagrożonych wybuchem.

rpo.lubelskie.pl
mapadotacji.gov.pl

Szacowania dotyczące projektu


Zapytanie ofertowe dotyczące projektu


  1. Aparatura
  2. Materiały
  3. Usługi/Ekspertyzy
  4. Zatrudnienia

Background Image