1. APARATURA


Zapytanie ofertowe nr 2020/08/13/1 - wynajem specjalistycznej aparatury do wytwarzania prototypów elementów fotonicznych i światłowodowych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna

Data publikacji ogłoszenia: 13.08.2020 r.

Wynik
Data publikacji: 15.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 2020/05/22/1 - wynajem długoterminowy modułu do badań urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna

Data publikacji ogłoszenia: 22.05.2020 r.


Przedłużenie postępowania do 29.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 22.06.2020 r.

Wynik
Data publikacji: 30.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 2020/01/10/1 - wynajem długoterminowy modułu do badań urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna

Data publikacji ogłoszenia: 10.01.2020 r.

Wynik
Data publikacji: 11.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 2019/10/25/4 - wynajem długoterminowy modułu do wytwarzania preform do wyciągania światłowodów specjalnych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna

Data publikacji ogłoszenia: 25.10.2019 r.


Wynik
Data publikacji: 29.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 2019/10/25/5 - wynajem długoterminowy modułu do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna

Data publikacji ogłoszenia: 25.10.2019 r.

Wynik
Data publikacji: 02.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 2019/12/30/1 - wynajem długoterminowy modułu do wytwarzania preform do wyciągania światłowodów specjalnych – II powtórzenie

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna

Data publikacji ogłoszenia: 30.12.2019 r.

Wynik
Data publikacji: 03.02.2020 r.


Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy modułu do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych.


Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Klauzula informacyjna

Data publikacji ogłoszenia: 11.09.2019 r.


Wynik

Data publikacji: 17.10.2019 r.Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy modułu do wytwarzania preform do wyciągania światłowodów specjalnych.


Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Klauzula informacyjna

Data publikacji ogłoszenia: 11.09.2019 r.


Wynik

Data publikacji: 17.10.2019 r.