3. ZATRUDNIENIA


Zapytania ofertowe na zatrudnienia w ramach projektu „Opracowanie fotonicznego czujnika stężenia metanu”. Realizowane w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w projekcie Oś Priorytetowa „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce.”Przedmiotem zamówienia 16.06.2017/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 16.06.2017 r.

Aktualizacja zapytania ofertowego: Zmiana polega na doprecyzowaniu opisu wymagań w celu udogodnienia potencjalnym oferentom złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Załączniki uległy zmianie.


Aktualne załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 21.06.2017 r.
Wynik
Data publikacji: 24.06.2017 r.Przedmiotem zamówienia 16.06.2017/2 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 16.06.2017 r.

Aktualizacja zapytania ofertowego: Zmiana polega na doprecyzowaniu opisu wymagań w celu udogodnienia potencjalnym oferentom złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Załączniki uległy zmianie.


Aktualne załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 21.06.2017 r.

Wynik:
Brak ofert
Data publikacji: 24.06.2017 r.Przedmiotem zamówienia 26.06.2017/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 26.06.2017 r.

Wynik:

Brak ofert


Data publikacji: 04.07.2017 r.Przedmiotem zamówienia 26.06.2017/2 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 26.06.2017 r.

Wynik:

Brak ofert


Data publikacji: 04.07.2017 r.Przedmiotem zamówienia 31.07.2017/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 31.07.2017 r.

Wynik
Data publikacji: 09.08.2017 r.Przedmiotem zamówienia 31.07.2017/2 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 31.07.2017 r.

Wynik
Data publikacji: 09.08.2017 r.Przedmiotem zamówienia 31.07.2017/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 31.07.2017 r.

Wynik
Data publikacji: 09.08.2017 r.Przedmiotem zamówienia 12.09.2017/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 12.09.2017 r.

Aktualizacja zapytania: Zmiana w formularzu ofertowym polegająca na ujednoliceniu ceny (netto/brutto).

Aktualny załącznik: Formularz ofertowy
Data publikacji: 13.09.2017 r.

Wynik
Data publikacji: 25.09.2017 r.


Przedmiotem zamówienia 2017/11/24/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 24.11.2017 r.

Wynik
Data publikacji: 06.12.2017 r.


Przedmiotem zamówienia 2017/11/24/2 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 24.11.2017 r.

Wynik
Data publikacji: 06.12.2017 r.


Przedmiotem zamówienia 2018/01/30/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 30.01.2018 r.

Wynik
Data publikacji: 15.02.2018 r.


Przedmiotem zamówienia 2018/02/01/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 01.02.2018 r.

Wynik
Data publikacji: 15.02.2018 r.


Przedmiotem zamówienia 2018/03/21/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 21.03.2018 r.

Wynik
Data publikacji: 06.04.2018 r.