4. ZATRUDNIENIA


Zapytania ofertowe na zatrudnienia w ramach projektu „Światłowodowa matryca czujnikowa do pomiaru temperatury i ciśnienia w przemyśle naftowo – gazowym”. Realizowane w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w projekcie Oś Priorytetowa Badania i Innowacje, współfinansowanego ze środków europejskich.

Przedmiotem zamówienia 2016/11/21/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Kierownik projektu. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 21.11.2016 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 23.12.2016 r.


Przedmiotem zamówienia 2016/11/21/2 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 21.11.2016 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 23.12.2016 r.