Szacowania dotyczące projektu


W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówień dotyczących usług i dostaw niezbędnych do realizacji projektu „Światłowodowa matryca czujnikowa do pomiaru temperatury i ciśnienia w przemyśle naftowo – gazowym” w ramach działania 1.2 RPO WL 2014 – 2020 w projekcie Oś Priorytetowa Badania i Innowacje, współfinansowane ze środków europejskich. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowanych ofert cenowych na poniższe usługi/dostawy.


  1. Aparatura
  2. Materiały
  3. Usługi/Ekspertyzy